מדיניות רישום וביטולים

מודול+ Search Our Site

Tuesday, 05 July 2016 08:13

מדיניות הרשמה וביטוליםהרשמה לסדנאות:
רישום לסדנאות הינו בסכום המלא של הסדנא

הרשמה לקורסים:
הרשמה לקורסים נעשית בתשלום של 500 ש"ח לקורס עד 44 יום לפני הקורס.
לאחר מכן, לפי התשלום על הקורס.

מדיניות ביטולים:

לפני תחילת הלימודים:
בהתאם להמלצות תקנות להגנת הצרכן ניתן לבטל רישום לקורס עד 14 יום ממועד ההרשמה ללא עלות כלל.
*  יש לשים לב כי שמירת מקום בקורסים בינלאומיים הינה על בסיס דמי הרישום לקורס וכוללות רישום בינלאומי, הנפקת חומרים ותעודות כך שסעיף מס' 1 רלוונטי כל עוד התקיימה ההרשמה עד 44 יום לפני הקורס. 30 יום לפני תחילת הקורס לא יוחזרו דמי הרישום.
    7 ימים לפני תחילת הקורס יגבו 30% מעלות הקורס, ביטול בטווח של יומיים לפני תחילת הקורס יחייב תשלום של 50% מעלות הקורס.
*  קורסים לאומיים, 30 יום לפני תחילת הקורס לא יוחזרו דמי הרישום, 7 ימים לפני תחילת הקורס יגבו בנוסף 15% מעלות הקורס.
*  בסדנאות ביטול בטווח של 30 יום לפני תחילת הקורס יגבו 10% מעלות הסדנא, 30% מעלות הסדנא 7 ימים לפני הסדנא.

לאחר תחילת הלימודים:
אנו מאפשרים ביטול לאחר מועד תחילת הקורס בהתאם למדיניות המפורטת
*  קורס בינלאומי, אין החזר לאחר פתיחתו.
*  קורס לאומי, כל מפגש מהווה את הערך היחסי של התשלום ביתרה בהתאם לכמות המפגשים, לאחר הפחתה של דמי ההרשמה ו 15% מעלות הקורס. לאחר המפגש השלישי לא יהיו החזרים כלל.
*  סדנא, ללא החזר.

logo