דרישות סף

מודול+ Search Our Site

דרישות סף


קריטריונים לחברות בהתאחדות:

מטפלים מנואליים:
תחום מקצועי, אישור בהתאם לתעודה או סילבוס הקורס ובהתאם לדרישות בתחום הרלוונטי בארץ ובהתאם להכרה הבין לאומית הרלוונטית
מדעים- 120 שעות לימוד מינימום
קורס מגישי עזרה ראשונה


מטפלים בתנועה:
תחום מקצועי, אישור בהתאם לתעודה או סילבוס הקורס ובהתאם לדרישות בתחום הרלוונטי בארץ ובהתאם להכרה הבין לאומית הרלוונטית.
מדעים- 60 שעות לימוד מינימום
קורס מגישי עזרה ראשונה

קריטריונים לחידוש החברות:
על כל חבר לעבור השתלמויות מקצועיות כל שנה בהיקף של 20 שעות לימוד.
ולחדש את תעודת מגיש עזרה ראשונה אחת לשנתיים.


Read 15455 times

logo